„Inovací přitahujeme...
...expertýzou posouváme vpřed.“


pabu marketing s.r.o.
Marketing management
Dynamika změn zvyšuje nároky a současně mění požadavky na řízení marketingu a obchodních procesů. Rozhodujícím činitelem úspěchu bude permanentní optimalizace marketingu a prodeje. K dosažení tržní diferenciace bude mít díky digitalizace rostoucí význam integrace zákazníků do hodnotového řetězce producenta. Více informací
Oblasti a témata
Identifikujememe potenciál k tvorbě přidané hodnoty vašich marketingových a prodejních aktivit v těchto oblastech: senzorický marketing, řízení prodeje na trzích B2B a B2C, Branding management, Retail branding, Store-produktivita/procesy/organizace, strategie služeb a service, řizení a efektivita kampaní, hodnota zákazníka a jeho rozhodování, ROMI. Více informací
Tools
Náš systém propojuje strategický přístup, detailní analýzy, vychází ze znalostí trendů, trhů a poznatků neuropsychologie zákazníka. Jako podporu k Vašemu úspěšnému rozhodování využíváme těchto našich modelů: PERFORMANCE SALES©, BRANDING IMAGE CHECK©, RETAIL BRANDING©, CONSUMER DECISION JOURNEY©, LOYALTY COMPASS©.
Více informací

“ÚSPĚCH A EMOČNÍ PRODEJ“
Přáli jste si nahlédnout do podvědomí Vašich zákazníků? Ihned rozpoznat s kterými argumenty a nabídkou je emočně oslovit a získat? To není dnes pouhým snem ale skutečností.
Tyto informace můžete získat s Pabu Performance Sales Training.

CUSTOMER TYPE Test©

Je nový jedinečný instrument měřící Vaši emoční osobnostní strukturu. Dostanete do rukou nástroj, který změní Vaší budoucnost, protože dokážete s druhými úspěšně vyjít a tím získat novou zákaznickou vztahovou úroveň.

Každý zákazník ma určitý emoční profil
V tréninku se naučíte metodu, díky které dokážete ihned zařadit emoční profil Vašeho zákazníka. Již po několika slovech a větách se zákazníkem víte co ho speciálně a silně osloví.

Zkrátíte čas prodeje a námahy, protože u každého zákazníka pomocí nacvičeného naslouchání a získané techniky aktivujete jeho nákup a to přímo podle vaší nabídky.
Získáte spokojené zákazníky, protože dáte každému konkrétnímu zákazníkovi přesně to co ho zajímá.

Po úspěšném absolvování obdržíte souborné Know-how a informace o:
– Identifikaci, souhře a aplikaci lidských emočních systémů do praxe
– Jak Vašim produktem a službou aktivovat emoce konkrétního zákazníka
– Motivy, hodnoty a emoční rozhodování v konkrétní situaci
– Instrument na nesouhlas a námitky zákazníka

Vaše garance úspěchu…
– Trénujete přesně ty systémy a techniky, které jsou pro úspěch prodejce rohodující. Né více, né méně
– Obdržíte konstantní podporu a service od našich trenérů. Na Vaše dotazy obdržíte tipy a podporu

TRAINING/COACHING – sales performance:
– Emotional sales
– Self Empowerment
– Analýza motivů zákazníka
– Argumentace prodeje
– Vyjednávání
– Akvizice zákazníka
– Prezentace
– Potenciál zákazníka
– Strategické vyjednávání
– Taktika vyjednávání ceny
– Konfliktní management
– Řešení stížností a reklamací

Optimálné určeno pro:

  • Prodejce, hledající nové impulzy
  • Provozovatele služeb
  • Poradce, konzultanty
  • Pracovníky v přímém kontaktu se zákazníkem (B2C, B2B)
Zaujaly Vás naše služby nebo
se nás chcete na něco zeptat?
Kontaktujte nás
Aktuality

Kongres neuromarketingu 2013 – Mnichov

18.03.2013
kongress neuromarketing 2013 mnichov

„Odpověď na marketingové trendy budoucnosti“

Z aktuálních výzkumných poznatků marketingových trendů vyplývá, že jsme a budeme konfrontováni nejen s digitalizací ale i dalšími mega-trendy: „AGE-, GENDER-, TRUST- A CULTURE-MARKETING“

Kouzlo jednoduchosti

05.08.2014
Jak zvýšit obrat a udržet loajalitu zákazníka? Jak zvýšit efektivitu strategie? Které komunikační kanály jsou pro konkrétního zákazníka nejefektivnější? Cesta ke kvalitě bude stále častěji znamenat poznání opravdové příčiny. Její nalezení vychází z poznatků. V marketingové praxi to znamená souhru kontextu a kontentu, znalost dalších vědních oborů, vysvětlující vnímání našeho zákazníka. Dnes a zítra nebude dostačující pouhá snaha kreativních variací s cílem originálně upoutat pozornost a čekat na výsledek. Zde je marketing limitován. Neuropsychologie, znalost podstaty příčiny budou patřit mezi rozhodující činitele doplňující explicitní data pro tvorbu strategie a vlastní realizace. Úspěšné strategie budou vycházet z emočního kontextu a kontentu napříč celým marketingoým procesem od brandingu, přes catagory management, komunikaci, odbyt a sales. To vše zasazené do emočního rámce cílového zákazníka.

Multichannel a obchod

08.10.2013
Trendem a úkolem integrované komunikace a obchodu bude snaha doprovázet  spotřebitele cíleně a efektivně zvolenou skladbou multichannel v jeho nákupním procesu a rozhodování.

Nové výzvy, trendy v obchodu a službách

13.05.2013
Pouhá snaha vytvářet lepší cenové podmínky a nabídky pro zákazníka nebude pro budoucí image obchodu dostačující.
Rychlý kontakt
Telefon: 226 259 444
Mobil: 608 603 095
E-mail: info@pabumarketing.cz
Adresa: Karlovo náměstí 290/16
120 00 Praha 2
Sociální sítě
Spravováno společností Web 4 all
Všechna práva vyhrazena