„Inovací přitahujeme...
...expertýzou posouváme vpřed.“


pabu marketing s.r.o.
Marketing management
Dynamika změn zvyšuje nároky a současně mění požadavky na řízení marketingu a obchodních procesů. Rozhodujícím činitelem úspěchu bude permanentní optimalizace marketingu a prodeje. K dosažení tržní diferenciace bude mít díky digitalizace rostoucí význam integrace zákazníků do hodnotového řetězce producenta. Více informací
Oblasti a témata
Identifikujememe potenciál k tvorbě přidané hodnoty vašich marketingových a prodejních aktivit v těchto oblastech: senzorický marketing, řízení prodeje na trzích B2B a B2C, Branding management, Retail branding, Store-produktivita/procesy/organizace, strategie služeb a service, řizení a efektivita kampaní, hodnota zákazníka a jeho rozhodování, ROMI. Více informací
Tools
Náš systém propojuje strategický přístup, detailní analýzy, vychází ze znalostí trendů, trhů a poznatků neuropsychologie zákazníka. Jako podporu k Vašemu úspěšnému rozhodování využíváme těchto našich modelů: PERFORMANCE SALES©, BRANDING IMAGE CHECK©, RETAIL BRANDING©, CONSUMER DECISION JOURNEY©, LOYALTY COMPASS©.
Více informací

„Efektivita a faktory úspěchu z neuropsychologického pohledu –Point of Emotion“

Význam sponzoringu neustále roste a budoucnost marketingové komunikace bude především ve sportovním sektoru nabývat stále větší význam. Díky tomu, že cílová skupina zde není oslovována v přímé komerční situaci nabízí se příležitost přímé interakce se zákazníkem a to zvýšeným emočním účinkem. Sponzoring nabízí možnost emocionální diferenciace značek. Sdělení a podnět sponzora získá na významu pokud je propojeno s osobními relevantními emočními podněty. Nestačí pouhé přijetí sdělení příjemci, nýbrž musí být porozuměno. Teprve potom je informace dlouhodobě vnímána.

Co tedy vlastně determinuje předpoklady úspěchu pro sponzora? Být viděn? Získat šanci být vnímán? Jaké cesty vedou ve sponzoringu od senzorického vnímání, přes krátkodobé až po dlouhodobé vnímání u zvolené cílové skupiny? Jak lze tradiční, etablovanou značku v podvědomí zákazníka pomocí sponzoringu posílit nebo věrohodně „repozicionovat“ do vnímání nového segmentu?

Pabu marketing s.r.o. Vám nabízí komplexní poradenství efektivity Vašich sponzoringových aktivit v následujících výstupech:

  • Vytvoření koncepce a strategie portfólia Vašich sponzoringových aktivit
  • Analýza stávajícího portfólia Vašich sponzoringových aktivit, jejich vyhodnocení a ekektivita
  • Implementace a aktivace věrohodnosti Vaší značky ve sportovních aktivitách
  • Integrace explicitních a implicitních „faktorů úspěchu“ efektivity
  • Uložení a přenos cílených informací a sdělení sponzora pomocí „storytellingu“
  • Kontrola a následná evaluace účinku vnímání sponzoringu a stupeň „involvementu“ u cílové skupiny
  • ROI a budget

Zaujaly Vás naše služby nebo se nás chcete na něco zeptat?
Více na našich kontaktech

Zaujaly Vás naše služby nebo
se nás chcete na něco zeptat?
Kontaktujte nás
Aktuality

Kongres neuromarketingu 2013 – Mnichov

18.03.2013
kongress neuromarketing 2013 mnichov

„Odpověď na marketingové trendy budoucnosti“

Z aktuálních výzkumných poznatků marketingových trendů vyplývá, že jsme a budeme konfrontováni nejen s digitalizací ale i dalšími mega-trendy: „AGE-, GENDER-, TRUST- A CULTURE-MARKETING“

Kouzlo jednoduchosti

05.08.2014
Jak zvýšit obrat a udržet loajalitu zákazníka? Jak zvýšit efektivitu strategie? Které komunikační kanály jsou pro konkrétního zákazníka nejefektivnější? Cesta ke kvalitě bude stále častěji znamenat poznání opravdové příčiny. Její nalezení vychází z poznatků. V marketingové praxi to znamená souhru kontextu a kontentu, znalost dalších vědních oborů, vysvětlující vnímání našeho zákazníka. Dnes a zítra nebude dostačující pouhá snaha kreativních variací s cílem originálně upoutat pozornost a čekat na výsledek. Zde je marketing limitován. Neuropsychologie, znalost podstaty příčiny budou patřit mezi rozhodující činitele doplňující explicitní data pro tvorbu strategie a vlastní realizace. Úspěšné strategie budou vycházet z emočního kontextu a kontentu napříč celým marketingoým procesem od brandingu, přes catagory management, komunikaci, odbyt a sales. To vše zasazené do emočního rámce cílového zákazníka.

Multichannel a obchod

08.10.2013
Trendem a úkolem integrované komunikace a obchodu bude snaha doprovázet  spotřebitele cíleně a efektivně zvolenou skladbou multichannel v jeho nákupním procesu a rozhodování.

Nové výzvy, trendy v obchodu a službách

13.05.2013
Pouhá snaha vytvářet lepší cenové podmínky a nabídky pro zákazníka nebude pro budoucí image obchodu dostačující.
Rychlý kontakt
Telefon: 226 259 444
Mobil: 608 603 095
E-mail: info@pabumarketing.cz
Adresa: Karlovo náměstí 290/16
120 00 Praha 2
Sociální sítě
Spravováno společností Web 4 all
Všechna práva vyhrazena